Der Schulverein

Der Schwedische Schulverein (Svenska Skolföreningen) ist eine Unterabteilung der DEUTSCH-SCHWEDISCHEN GESELLSCHAFT e.V. KÖLN. Er wurde gegründet, um den Kindern der schwedischen Mitglieder die Möglichkeit zu bieten, an einem muttersprachlichen Unterricht teilzunehmen.
Ergänzender schwedischer Unterricht findet jeden Donnerstag nachmittag im Bürgerhaus Sollwerk in Köln statt.
Alle Kinder im Schulalter, von denen ein oder beide Elternteile schwedische Mitbürger sind, sind willkommen.
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht ist jedoch auch, dass die schwedische Sprache auch zu Hause gepflegt wird, die Kinder also der schwedischen Sprache mächtig sind.
Für ausführlichere Informationen schreiben Sie bitte an
skolforeningen.koln@mail.de

Svenska Skolföreningen
Den Svenska Skolföreningen i Köln är en del av Svensk-Tyska Föreningen. Skolan grundades 1975 för att ge svensktalande barn i Köln med omnejd en möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Skolan erbjuder kompletterande undervisning och vår målsättning är att hjälpa våra barn att behålla och utveckla det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste vara medlem i Svensk-Tyska Föreningen. Undervisningen följer skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket.

Undervisningen
Undervisningen sker på torsdagar i Bürgerhaus Stollwerk, Köln.

Traditioner
En viktig del av svenska kulturen är våra traditioner. Tillsammans med Svensk-Tyska Föreningen firar vi Midsommar och Lucia. Till och från organiserar vi även andra aktiviteter som t.ex. tipspromenad, våffelätning eller bioeftermiddagar.

Kontakta oss
Har du blivit interesserad eller har du frågor om skolan - kontakta oss på nedanstående adress: skolforeningen.koln@mail.de

Hjärtligt välkommen!